Tjänster

JKT Allservice har under alla år renoverat och byggt om allt från börsbolag, skivbolag, restauranger, butiker, paradvåningar, tvättstugor, villor, garage och en väldig massa annat.

En stor del av alla våra uppdrag har varit support till Statens fastighetsverk och Regeringskansliet, men på senare år har den privata marknaden ökat och både små och medelstora lägenheter har tagits omhand.

Vår långa erfarenhet och stora kontaktnät gör att vi lätt kan anpassa oss efter dig som kund och efter dina krav och behov. Vi strävar efter att ha en allsidig kunskap och kompetens inom fastighetsskötsel och byggnation och ut- och fortbildar oss löpande för att hålla oss à jour med alla nyheter och branschregler. De kompetenser vi inte själva besitter köper vi in, och vi tar alltid ett totalentreprenörsansvar när vi åtar oss ett jobb.

Vi har ramavtal med följande:

Statens Fastighetsverk, har vi följande: